Rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej na giełdzie – czy można płacić mniej?

Ostatnie miesiące przyniosły w Polsce inflację oraz ogromne wzrosty cen wielu artykułów, usług czy mediów. Nie inaczej sytuacja ma się w branży energetycznej, gdzie prąd pozyskiwany z węgla bije wszelkie możliwe rekordy.

Jeszcze na początku tego roku 1 MWh kosztowała ok. 260 zł netto, a na koniec lipca ceny – zarówno BASE_Y-22,  BASE_Y-23 i BASE_Y-24 wynosiły już ok. 360 zł netto. Warto także nadmienić, że wzrost postępował stale i nie był spowodowany żadnym pojedynczym wydarzeniem, a ogólnym trendem na rynku energii.

Będzie coraz drożej

Przyglądając się aktualnym notowaniom rocznych kontraktów na zakup energii elektrycznej z dostawą w roku 2022 na Towarowej Giełdzie Energii (TGE S.A.) widzimy o ile więcej przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe zapłacą w przyszłym roku za energię. Niektórzy eksperci szacują, że końcowy odbiorca może zapłacić od stycznia nawet o 20% więcej, niż obecnie.

Przy bardzo wysokich cenach energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii i wysokich obowiązkach umarzania zielonych certyfikatów znacząco rosną ceny dla klientów końcowych – komentuje Wojciech Prokop, Pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży, OZE-Biomar S.A. Obecne działanie Ministerstwa jest przede wszystkim nakierowane na ograniczenie skali oczekiwanych wzrostów cen końcowych energii, analogicznie jak to miało miejsce w 2018 roku. W tamtym okresie doraźnie zmniejszono stawkę akcyzy, aby zniwelować gwałtowny wzrost cen energii i częściowo uspokoić rynek – dodaje.

Fotowoltaika ochroną przed podwyżkami

Jedynym rozwiązaniem pozwalającym odbiorcom uchronić się przed rosnącymi wciąż cenami prądu wydaje się więc przejście na odnawialne źródła energii, a zwłaszcza na fotowoltaikę. W obliczu podwyżek, które zgodnie z zapowiedziami spodziewane są przez najbliższych kilkanaście lub więcej lat, inwestycja w zielony prąd jest pewnym zabezpieczeniem przed zmianami na rynku.

To jednak nie jedyny powód zasadności inwestycji w fotowoltaikę. Jesteśmy w trakcie dynamicznego rozwoju rynku, co skutkuje m.in. tym, że technologia idzie naprzód i obecnie oferowane instalacje są coraz bardziej wytrzymałe. Nie bez znaczenia jest także jej korzystny wpływ na środowisko.

Zielona energia = tania energia

To także idealny moment ze względów finansowych: na fotowoltaikę wciąż można uzyskać wsparcie z wielu dostępnych na rynku źródeł czy uzyskać korzystny eko-kredyt ratalny, np. z BNP Paribas. Z jednej strony pojawiają się dotacje i dofinansowania z licznych programów unijnych, samorządowych czy rządowych – jak choćby „Mój Prąd”. Z drugiej zaś banki oferują leasing na coraz korzystniejszych warunkach i firmy chcące przejść na OZE mogą otrzymać ofertę, w której miesięczna rata za instalację np. od OZE-Biomar będzie niższa nawet od obecnych rachunków za prąd.

Wreszcie sama instalacja również może na siebie zarabiać: na rynku pojawiły się oferty takie, jak przełomowa możliwość bilansowania 1:1 oferowana wspólnie przez Enelogic z OZE-Biomar oraz Sunvival Energy. Dzięki temu prąd wytwarzany przez instalację jest wykorzystywany przez użytkownika w 100%, a nie – jak to było dotychczas – w 80%. Istnieje także możliwość zamontowania paneli o mocy większej, niż potrzebna dla danego budynku i późniejsza odsprzedaż nadwyżek do sieci.

To dobry czas dla fotowoltaiki!

Enelogic uruchamia ofertę z bilansowaniem 1:1!

Należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy marka Enelogic prezentuje rewolucyjną ofertę BOOMerang. Pozwala ona prosumentom na bilansowanie energii uzyskanej z ich instalacji fotowoltaicznych 1:1 i odzyskiwanie 100% wyprodukowanej przez nich energii!

Należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy marka Enelogic prezentuje rewolucyjną ofertę BOOMerang.

Odzyskaj 100%!

Dotychczas użytkowanie instalacji fotowoltaicznych wiązało się z pewnym stratami: do użytkownika wracało ok. 80% faktycznie wyprodukowanej energii, a pozostałą część pobierał sprzedawca zobowiązany.

Oferta BOOMerang zmienia dotychczasowe reguły i pozwala odzyskać 100% wyprodukowanej energii, której nadwyżki można odebrać nocą lub w zimne dni – czyli wtedy, gdy instalacja produkuje mniej, niż potrzebuje dany budynek. W ten sposób instalacja fotowoltaiczna jest wykorzystywana w pełni, a jedyne koszty związane z ofertą to minimalna opłata handlowa. Dzięki temu użytkownik oszczędza nawet kilkaset złotych rocznie!

Należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy marka Enelogic prezentuje rewolucyjną ofertę BOOMerang.

Złap BOOMerang!

By skorzystać z oferty, należy posiadać instalację fotowoltaiczną z oferty znajdujących się w grupie Sunrise Energy spółek: OZE Biomar lub Sunvival. Kolejne proste kroki to aktywacja ekologicznej e-faktury, weryfikacja taryfy oraz sprawdzenie rodzaju posiadanego licznika. To wszystko!

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się na nowej stronie Enelogic pod adresem: https://enelogic.pl/prosument/

#PrzełączSię na Enelogic!

Jakie mogą być skutki zniesienia obligo giełdowego?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne zakładający zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę. Jest to pokłosie złożonych jeszcze we wrześniu ubiegłego roku obietnic wobec górników, którzy naciskali na zwiększenie produkcji w elektrowniach węglowych.

Ministerstwo zmienia argumentację, a eksperci krytykują zmiany

Po kilku miesiącach ciszy temat powrócił, aczkolwiek zmieniła się argumentacja ze strony Ministerstwa. Jako główny powód pojawia się teza, że obecne prawo ogranicza swobodę funkcjonowania poszczególnych podmiotów na rynku energii. Jak donosi Glob Energia, resort argumentuje słuszność projektu twierdząc, że obligo giełdowe może być czynnikiem ograniczającym efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw energetycznych w perspektywie zmian na rynku energii elektrycznej, a taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na synergię pomiędzy różnymi rodzajami działalności firm energetycznych, co przełoży się na utrudnianie optymalizacji łańcucha dostaw energii elektrycznej.

To samo źródło informuje także, iż po ewentualnym zniesieniu obliga, każdy z uczestników rynku będzie decydować o formie obrotu w zależności od przyjętej strategii. Uzasadnienie ze strony Ministerstwa zakłada, że w przypadkach, gdy giełdowy obrót energią elektryczną będzie optymalny, w szczególności ze względu na płynność tego segmentu rynku, ceny energii lub koszty transakcyjne, to w dalszym ciągu może on stanowić dominujący segment obrotu. W przypadkach, gdy inne formy obrotu energią elektryczną będą lepiej wspierać strategie rynkowe uczestników rynku, w szczególności ze względu na możliwość budowania zrównoważonej strony popytowej i podażowej, racjonalizację kosztów eksploatacji źródeł wytwórczych w dłuższym horyzoncie lub obrót złożonymi produktami obejmującymi dodatkowe usługi wraz z energią elektryczną, to będą mogły być one stosowane.

Pomysł zniesienia obligo budzi poważne obawy wśród większości ekspertów. Przewidują oni kolejne podwyżki cen prądu, a także korzyści jedynie dla niewielkiej grupy uczestników rynku. Przypominają także, iż jest to zmiana o 180 stopni w stosunku do decyzji podejmowanych przez ten sam rząd w poprzedniej kadencji.

Jak zauważa Piotr Stański, Prezes Zarządu Concept Energy: Pamiętajmy, że całkiem niedawno, bo w roku 2018 obowiązek korzystania z TGE został podniesiony do 100% dla wszystkich producentów energii. Zmiana ta była uzasadniana chęcią zapewnienia przez władze całkowitej transparentności transakcji hurtowych, zarówno pod kątem źródeł pochodzenia, cen jak i wielkości kontraktów. Co można sądzić o zapowiedzi zniesienia tego nakazu? Czy to odejście od transparentności?

To jednak nie jedyne pytania, które obecnie pozostają bez odpowiedzi. Jak dodaje: Gdyby rzeczywiście producenci energii mogli teraz prowadzić rozmowy i zawierać kontrakty w zaciszu gabinetów, bezpośredni, duzi odbiorcy (a przede wszystkim zakłady produkcyjne) znaleźliby się w znacznie trudniejszej sytuacji. Na ile decyzje biznesowe zostałyby uzależnione od dostępu do energii na niejawnych zasadach? W jakim zakresie jedynie dostępna dla dużych odbiorców energia musiałaby pochodzić z węgla? Na ile prawdopodobne byłoby powołanie czegoś na kształt Narodowego Konglomeratu Energetycznego dla zwiększenia możliwości wpływu na takie transakcje? Widzę niestety potencjał do wzrostu cen oraz dalszego wspomagania nierentownych i kontrekologicznych żródeł energii. Nie znajduję natomiast powiązania z zapowiadanym ograniczeniem importu, który opiera się przecież o zasady unijne.

Jakie będą skutki zniesienia obligo giełdowego? Czy ceny prądu ponownie wzrosną? Opinie ekspertów ze spółek wchodzących w skład grupy Sunrise Energy.

Krok w tył?

Bartłomiej Kosiński, Prezes Zarządu Enelogic wypowiada się na ten temat w jeszcze bardziej dosadny sposób: Jeżeli zostanie zrealizowany projekt zniesienia obliga giełdowego, będzie to kolejnym po „zamrożeniu cen” olbrzymim krokiem wstecz w rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce. Dzisiaj, dzięki jego istnieniu, mimo funkcjonowania w Polsce zaledwie kilku wielkich graczy, udaje się TGE generować indeks stanowiący świetny benchmark stosowany do rozliczeń również kontraktów bilateralnych, w tym w coraz większej mierze zawieranych przez rozproszone źródła energii z OZE. Poważne osłabienie płynności na giełdzie spowoduje jego znaczącą utratę wartości dla stosowanych przez uczestników rynku rozliczeń i będzie wiązało się z koniecznością ich przemodelowania. Dodatkowo realizacja projektu spowoduje poważne turbulencje dla niezależnych spółek obrotu energią.

Na rynku znajdą się jedynie resztki po prawdziwej kontraktacji dokonywanej wewnątrz wielkich grup energetycznych, które będą przez pozostałą część rynku rozdrapywane, co spowoduje windowanie cen transakcyjnych. Taka sytuacja z kolei spowoduje, że coraz więcej spółek będzie zainteresowana importem energii z sąsiednich systemów energetycznych, a przypomnę że cel zlikwidowania obligo w swoich założeniach miał ten import ograniczać. – dodaje.

Projekt jest obecnie w fazie konsultacji, które mają potrwać 30 dni.

Żródła:

  1. Własne
  2. https://globenergia.pl/rzad-chce-zniesc-obligo-gieldowe-projekt-zmian-trafil-do-konsultacji/
  3. https://wysokienapiecie.pl/35247-ministerstwo-klimatu-opublikowalo-projekt-likwidacji-obliga/
  4. https://www.rp.pl/Energetyka/301279889-Rewolucyjne-zmiany-w-handlu-energia.html