Sunrise Energy Grupa Kapitałowa

Rozwój i zarządzanie inwestycjami w branży energetyki słonecznej – Sunrise Energy

Sunrise Energy sp. z o.o. to jedna z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w Polsce. Firma zrzesza wyspecjalizowane podmioty, świadczące kompleksowe usługi i oferujące najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu inwestycji w fotowoltaikę na terenie całego kraju.

Sunrise Energy zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, projektowaniem oraz pełnym procesem inwestycyjnym, związanym z budową farm fotowoltaicznych oraz wielkopowierzchniowych dachowych instalacji przemysłowych. Ponadto oferuje usługi projektowania i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, gospodarstw rolnych, administracji oraz osób fizycznych.

Sunrise Energy w swoim portfelu posiada również spółki zajmujące się importem oraz dystrybucją paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz wysokiej jakości systemów montażowych na potrzeby realizowanych projektów.


Concept Energy sp. z o.o.

Concept Energy - Instalacje fotowoltaiczne dla firm i gospodarstw rolnych

Concept Energy sp. z o.o. to zespół ekspertów z różnych dziedzin działających na rynku energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii od wielu lat. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu projektowania i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla firm z sektora MŚP oraz rolnictwa.

Concept Energy specjalizuje się również w projektowaniu, doborze właściwej technologii, a także w montażu dachowych wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach przemysłowych, w tym: halach produkcyjnych, halach magazynowych oraz budynkach z zapleczem socjalno-biurowym, dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz inwestorów instytucjonalnych. Realizuje kompleksowo procesy inwestycyjne związane z budową farm fotowoltaicznych (segment prosumentów biznesowych i autoproducencki) o łącznej mocy elektrycznej do 500 kW.

Concept Energy posiada wszystkie kluczowe kompetencje, niezbędne w realizacji poszczególnych etapów działań:

 • oceny indywidualnej sytuacji klienta, jego zapotrzebowania na energię i specyficzne warunki lokalizacyjne;
 • wybór komponentów i rozwiązań maksymalizujących korzyści;
 • doradztwo w zakresie optymalnego finansowania;
 • planowanie inwestycji;
 • logistykę związaną z transportem i montażem;
 • bezpieczny i szybki montaż zgodny z założeniami projektowymi (własne ekipy wykonawcze);
 • sporządzanie dokumentacji projektowej;
 • opracowanie dokumentacji wymaganej prawem budowlanym i energetycznym;
 • dokonanie niezbędnych zgłoszeń do instytucji i urzędów.
Concept Energy – Instalacje fotowoltaiczne bez cienia wątpliwości

OZE-BIOMAR sp. z o.o.

OZE-BIOMAR - Przydomowe Elektrownie Słoneczne

OZE-BIOMAR sp. z o.o. – jesteśmy czołowym wykonawcą przydomowych instalacji fotowoltaicznych, a także najpopularniejszą wśród konsumentów marką na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Już od ponad 10 lat elektrownie słoneczne od BIOMAR dostarczają darmową i ekologiczną energię elektryczną polskim rodzinom, przedsiębiorcom oraz rolnikom. Jako jedna z najstarszych w Polsce firm z branży fotowoltaicznej wyróżniamy się doświadczeniem, ilością zrealizowanych przydomowych elektrowni słonecznych oraz jakością wykonanych prac, co potwierdzają liczne referencje i opinie naszych Klientów.

Działamy w jednej z najszybciej rozwijających się branż na polskim rynku. Rok 2020 w OZE-BIOMAR – to czas intensywnego rozwoju struktur sprzedaży, wdrożonych innowacji produktowych i rozwiązań technologicznych, uruchomienie hurtowni fotowoltaicznej oraz ponad trzykrotnego wzrostu zainstalowanej mocy fotowoltaiki.

OZE-BIOMAR – Słońce Energią Twojego Domu

SUN FARMS Sp. z o.o.

Sun Farms sp. z o.o. logo

SUN FARMS – projektujemy i budujemy bezpieczne i wydajne farmy fotowoltaiczne

Specjalizujemy się w realizacji pełnych procesów inwestycyjnych związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz pozyskiwaniu najkorzystniejszych zewnętrznych źródeł finansowania. Zajmujemy się wyborem lokalizacji, kompleksowym projektowaniem, przygotowywaniem budowy oraz generalnym wykonawstwem farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie całej Polski.

Profesjonalnie realizujemy wszystkie etapy inwestycji w fotowoltaikę, tj.: wybór lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną, dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne, opracowywanie projektów koncepcyjno-technicznych inwestycji, analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji, dobór najnowocześniejszych wydajnych i trwałych komponentów systemu fotowoltaicznego, przygotowywanie projektów budowlanych, pozyskiwanie uzgodnień i opinii właściwych organów administracji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkach przyłączeniowych instalacji do sieci energetycznych, budowa farm fotowoltaicznych oraz całej niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych.

SUN FARMS – Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych.

Eksperci Sun Farms

Każdy etap procesu inwestycyjnego w farmę fotowoltaiczną koordynują i realizują wykwalifikowani eksperci Sun Farms, w tym projektanci z uprawnieniami w specjalnościach konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, inżynierowie budowlani, a także eksperci z branży energetycznej i finansowej.

Misja Sun Farms

Tworzymy od podstaw i realizujemy plany inwestycyjne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na polskim rynku. Naszą misją jest rozwój najwyższej jakości wysokowydajnych rozwiązań służących generowaniu ekologicznej energii elektrycznej ze słońca dla przemysłu i rolnictwa. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców i stale przyczyniamy się do rozwoju branży fotowoltaicznej w naszym kraju.

NASZE USŁUGI – CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 • Poszukiwanie lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych
 • Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne
 • Prowadzenie analiz technicznych i środowiskowych
 • Przygotowanie i koordynacja projektu budowlanego
 • Dobór optymalnych rozwiązań technicznych;
 • Generalne wykonawstwo farm fotowoltaicznych

Sunrise Energy Sp. z o.o.

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Jesteśmy głównym partnerem Raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020″ przygotowywanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Sunrise energy - golden partner instytutu energetyki odnawialnej
Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020