Podsumowanie 2020 – Piotr Stański (Concept Energy)

Poprosiliśmy najważniejsze osoby zarządzające firmami należącymi do grupy Sunrise Energy o podsumowanie minionego, 2020 roku oraz o kilka słów na temat prognoz na kolejne miesiące i lata – zarówno dotyczące prowadzonych przez siebie spółek, jak i całego rynku fotowoltaiki i energetyki.

Pierwszą osobą, której wypowiedzi chcemy przedstawić jest Piotr Stański – Prezes Zarządu Concept Energy.

Jak podsumujesz 2020? Czy ten trudny dla całego świata rok był trudny także dla branży odnawialnych źródeł energii/energetycznej?

Branża fotowoltaiczna rozwija się w najlepsze. W Polsce, przyrosty rzędu 150- 160 % rok do roku mówią same za siebie. Aż nie chce się wierzyć, jak mógłby wyglądać ten obszar gospodarki, gdyby nie Covid.

W dobie rosnącej świadomości naszego wpływu na środowisko, zanieczyszczeń, jakie emitujemy na każdym kroku używając ogrzewania, klimatyzacji, środków transportu czy nawet oświetlenia zaczynamy rozumieć, że wszystko to da się robić lepiej. Czyściej. W poszanowaniu otoczenia. Mówimy dużo o inteligentnych domach, o samochodach elektrycznych, zwracamy uwagę na klasy kupowanego sprzętu AGD. Dlatego właśnie energetyka oparta na węglu i paliwach kopalnych musi być ograniczana. Dlatego źródła odnawialne stanowią tak ważne ogniwo w naszym dalszym funkcjonowaniu. Normy środowiskowe. Polityka ograniczania emisji. To praktycznie gwarantuje rozwój naszej branży na kolejne lata.

Jakie sukcesy spółka odniosła w minionym roku?

Duże zapotrzebowanie na fotowoltaikę spowodowało skokowy przyrost liczby firm zajmujących się tym tematem. Dla nas rok 2020 był czasem na określenie własnej formy działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. To również ważne, aby w ramach grupy Sunrise Energy zajmującej się szeroko pojętą energią, uwydatnić charakterystykę CE, zbudować własny profil, własną tożsamość, znaleźć argumenty podkreślające nasze mocne strony. Przebudowaliśmy zespół.

Jakie zmiany i trendy na rynku fotowoltaiki i/lub energetyki prognozujesz na najbliższe miesiące i lata?

Przewidujemy  jeszcze więcej programów wspomagających przemiany energetyczne w Polsce. Nie tylko „Mój Prąd” ale i inne lokalne inicjatywy. Wykorzystanie magazynów energii na szerszą skalę, niż dzisiaj

Jakie są plany firmy na nadchodzący rok 2021 i czy nowe, niedawno ogłoszone przez URE regulacje i opłaty wpłyną na przyjętą strategię?

Mamy bardzo ambitne plany. Oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do rynku agro jest bardzo potrzebna. Zainteresowanie PV wynika nie tylko ze względów środowiskowych, ale również spowodowane jest coraz wyższymi opłatami za prąd – podwyżki, opłata mocowa, Zmiany taryfowe wpływają bardzo negatywnie na opłacalność biznesu. PV jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców szukających oszczędności, potrzebujących przewidywalnych warunków gospodarczych,  chcących budować wieloletnie ramy budżetowe, inwestować.